Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Student Member Cé Xọnn akaFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Premium Membership
Statistics 101 Deviations 2,611 Comments 23,440 Pageviews

Newest Deviations

Mời mọi người ghé thăm my art <3
Download thoải mái nhé,free cho các bạn !

Favourites

Groups

deviantID

CeCeKen2000's Profile Picture
CeCeKen2000
Cé Xọnn aka
Artist | Student | Digital Art
Vietnam
kLQ nhưng DA của tớ lên 900 wat rồi,cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình nhé !!
Mình hứa sẽ cho ra nhưng pack đẹp mê li cho m.n download thả ga nha !!!
Từ giờ FREE all luôn.he hehe
p/s: ăn mừng j đây ta ^^

Journal History

AdCast - Ads from the Community

×

Friends

Webcam

Comments


Add a Comment:
 
:icondaran2000:
daran2000 Featured By Owner 3 days ago  Student Interface Designer
hơn 100 watcher rồi, GATO vs bây ghê : (((
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner 4 days ago  New member
- Watch Back, Pls
Reply
:iconeunhee-shin:
EunHee-Shin Featured By Owner 5 days ago  New member
wb,pls
Reply
:iconalinapabo:
alinapabo Featured By Owner 5 days ago  New member
wbb
Reply
:iconsunicucheo:
Sunicucheo Featured By Owner Dec 14, 2014  New member
mq ~ 
Reply
:icontruongbaotran:
TRUONGBAOTRAN Featured By Owner Dec 3, 2014
watch back Tyce
Reply
:iconkemyeudesign:
Kemyeudesign Featured By Owner Dec 2, 2014  New member Student Interface Designer
wb, please
Reply
:iconjinacucheo:
JinaCucheo Featured By Owner Nov 30, 2014  New member Student Artist
watch rồi đó,watch back lại nha
Reply
:iconlythiaryloveluhan:
LythiaryloveLuhan Featured By Owner Nov 26, 2014  Student
thanks for the watch - has been watch back ^^
Reply
:iconchococherryberry:
chococherryberry Featured By Owner Nov 22, 2014  New member
Watch back, please :)
Thankyou :)
Reply
Add a Comment: