Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Member Cé Xọnn akaFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Premium Membership
Statistics 116 Deviations 2,702 Comments 27,218 Pageviews

Newest Deviations

Mời mọi người ghé thăm my art <3
Download thoải mái nhé,free cho các bạn !

Favourites

Groups

Hehe,PR cho cái IG acc của mình cái nè, bạn nào có acc Instagram comment dưới mình follow nào !! Tự nhiên thấy quý IG quá !!

My account : @syllmyvah088

Capture-20150313-195049 by CeCeKen2000


Some bias:

Capture-20150308-212337 by CeCeKen2000

Capture-20150308-215626 by CeCeKen2000

deviantID

CeCeKen2000's Profile Picture
CeCeKen2000
Cé Xọnn aka
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
- Ai fans cuồng Healer - Korean Drama của đài KBS không đuê thì nhào zô mần quen đê -
p/s: e đang cuồng,đang hóng season 2 của phim.Phim nó hay qtđt luôn mn.
#lề: đlq

Journal History

AdCast - Ads from the Community

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconminkyle007:
Minkyle007 Featured By Owner 5 days ago  New member Student Interface Designer
MQ
Reply
:iconpikudesign:
pikudesign Featured By Owner Apr 10, 2015  Hobbyist Digital Artist
watch back pls?
Reply
:iconby1523:
By1523 Featured By Owner Apr 8, 2015  New member
watch back,ple
 làm quen luôn
Reply
:iconfrozenbee99:
frozenbee99 Featured By Owner Apr 6, 2015  New member Hobbyist Interface Designer
Do you mind watching back?:)
Reply
:iconlicca99:
licca99 Featured By Owner Apr 4, 2015  Student
Watched, watch back plz?
Reply
:iconinnuend:
Innuend Featured By Owner Mar 31, 2015
watch back? :)
Reply
:iconjidesigner:
JiDesigner Featured By Owner Mar 25, 2015  New member
Watch back ? Wink/Razz 
Làm quen nha , bạn des đẹp thật , hâm mộ bạn lắm =))
Reply
:iconceceken2000:
CeCeKen2000 Featured By Owner Mar 31, 2015  Student Interface Designer
Done~ tks
Reply
:icontheimperfectgirl:
theimperfectgirl Featured By Owner Mar 20, 2015  Hobbyist General Artist
+Watch back?♡ 
Reply
:iconceceken2000:
CeCeKen2000 Featured By Owner Mar 31, 2015  Student Interface Designer
done~
Reply
Add a Comment: