Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Cé Xọnn akaFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Premium Membership
Statistics 116 Deviations 2,705 Comments 30,028 Pageviews

Newest Deviations

Mời mọi người ghé thăm my art <3
Download thoải mái nhé,free cho các bạn !

Favourites

Groups

Hehe,PR cho cái IG acc của mình cái nè, bạn nào có acc Instagram comment dưới mình follow nào !! Tự nhiên thấy quý IG quá !!

My account : @syllmyvah088

Capture-20150313-195049 by CeCeKen2000


Some bias:

Capture-20150308-212337 by CeCeKen2000

Capture-20150308-215626 by CeCeKen2000

deviantID

CeCeKen2000's Profile Picture
CeCeKen2000
Cé Xọnn aka
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
- Ai fans cuồng Healer - Korean Drama của đài KBS không đuê thì nhào zô mần quen đê -
p/s: e đang cuồng,đang hóng season 2 của phim.Phim nó hay qtđt luôn mn.
#lề: đlq

Journal History

AdCast - Ads from the Community

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconsharacouplexuka:
sharacouplexuka Featured By Owner Jul 21, 2015  New Deviant
watch black pls
Reply
:iconchococherryberry:
chococherryberry Featured By Owner Jul 15, 2015  Student Digital Artist
Watch back pls
Reply
:iconnhuan99:
nhuan99 Featured By Owner Jul 14, 2015
Thăm Ce' :]
Reply
:iconminyoungbabiigirl:
Minyoungbabiigirl Featured By Owner Jul 14, 2015
mq <33
Reply
:iconkittyhwangcucheoo:
KittyHwangCucheoo Featured By Owner Jul 9, 2015
Thăm <3
Reply
:iconnganbadao:
nganbadao Featured By Owner Jul 5, 2015
thăm s' còn nhớ e hông Neko Emoji-14 (Cry) [V1] 
Reply
:iconluiiesociu:
Luiiesociu Featured By Owner Jul 3, 2015  New Deviant
Watch back please
Reply
:iconruachocodesigner:
ruachocodesigner Featured By Owner Jul 2, 2015
._. Chậc , mình không quen nhau, nhưng cậu cuồng chồng tớ. ...
Reply
:iconascouple:
aScouple Featured By Owner Jun 13, 2015
- Mần quen
- Cá cut render chuẩn thế <3
Reply
:iconceceken2000:
CeCeKen2000 Featured By Owner Jun 30, 2015  Student Interface Designer
Thank U <3
CeCe Ken g2k
Reply
Add a Comment: