Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
May 29
File Size
4.1 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,295 (4 today)
Favourites
241 (who?)
Comments
133
Downloads
1,014 (1 today)
×
PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000 PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000

                            :happybounce:     • Link down: RAR •  :happybounce: 

                     +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 

                            Heart     • Credit if you use • Heart 

                        No, I disagree!    ~ • Don’t get it out • ~ No, I disagree! 
                                                    
                                   Thanks a lot, :iconceceken2000: Love 

P/S: Mình đã blending từng render rồi đó,các bạn khi design chỉ cần thêm phần mịn là được thôi,sản phẩm là do mình cắt,đừng mang chúng đi đâu hay sử dụng mà k credit là mình làm tới cùng đấy ạ !!!

Add a Comment:
 
:iconfentylulu:
FentyLulu Featured By Owner 1 day ago  New member
• Favorite+Comment= Download • 
Reply
:iconkimyehi:
KimYeHi Featured By Owner 2 days ago  New member
xin
Reply
:iconquynhanh03:
quynhanh03 Featured By Owner 2 days ago
xin ạ : ))
Reply
:iconikatelouise:
iKateLouise Featured By Owner 4 days ago
 Favorite+Comment= Download 
Reply
:iconyoonakutedo:
yoonakutedo Featured By Owner 6 days ago
xin nha bấy bì <333 mong bộ này lâu lắm rồi Wink/Razz Wink/Razz 
Reply
:iconseohyunnguyen:
SeohyunNguyen Featured By Owner Aug 25, 2014  New member
xin
Reply
:icon890418:
890418 Featured By Owner Aug 24, 2014  New member
thanks a lot
Reply
:iconliwjie:
liwjie Featured By Owner Aug 23, 2014  New member Professional Interface Designer
thankss
Reply
:iconnhoncucheoo:
Nhoncucheoo Featured By Owner Aug 22, 2014  New member
Watch+Fav+CMT= Download 
Please !!
Reply
:iconanhlanhchanh:
Anhlanhchanh Featured By Owner Aug 18, 2014  New member
  +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav  Heart  bạn
Reply
Add a Comment: