Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
May 29
File Size
4.1 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,492 (7 today)
Favourites
253 (who?)
Comments
141
Downloads
1,080 (4 today)
×
PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000 PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000

                            :happybounce:     • Link down: RAR •  :happybounce: 

                     +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 

                            Heart     • Credit if you use • Heart 

                        No, I disagree!    ~ • Don’t get it out • ~ No, I disagree! 
                                                    
                                   Thanks a lot, :iconceceken2000: Love 

P/S: Mình đã blending từng render rồi đó,các bạn khi design chỉ cần thêm phần mịn là được thôi,sản phẩm là do mình cắt,đừng mang chúng đi đâu hay sử dụng mà k credit là mình làm tới cùng đấy ạ !!!

Add a Comment:
 
:iconmiracute117:
MiraCute117 Featured By Owner 1 day ago  New member
Xin
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Sep 9, 2014  Student General Artist
xin nha xD
Reply
:icon01864407875:
01864407875 Featured By Owner Sep 9, 2014
xin
Reply
:iconyoonshin2k1:
yoonshin2k1 Featured By Owner Sep 7, 2014  Student Interface Designer
tớ xin nhé :v • Heart
Reply
:iconkuro-negakai:
Kuro-negakai Featured By Owner Sep 6, 2014  New member
 COMMENT + FAVORITE = Down
Reply
:iconkuro-negakai:
Kuro-negakai Featured By Owner Sep 6, 2014  New member
bn có stock ko cho tớ hốt luôn :>
Reply
:iconmyblueskyforever:
myblueskyforever Featured By Owner Sep 6, 2014  Student Interface Designer
Thanks~~
Reply
:iconelenahwang:
elenahwang Featured By Owner Edited Sep 3, 2014
Faw+ Cmt = Down
Thank you so much!!
Reply
:iconfentylulu:
FentyLulu Featured By Owner Aug 31, 2014  New member
• Favorite+Comment= Download • 
Reply
:iconkimyehi:
KimYeHi Featured By Owner Aug 31, 2014  New member
xin
Reply
Add a Comment: