Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
May 29
File Size
4.1 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,479 (2 today)
Favourites
315 (who?)
Comments
166
Downloads
1,519 (1 today)
×
PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000 PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000

                            :happybounce:     • Link down: RAR •  :happybounce: 

                     +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 

                            Heart     • Credit if you use • Heart 

                        No, I disagree!    ~ • Don’t get it out • ~ No, I disagree! 
                                                    
                                   Thanks a lot, :iconceceken2000: Love 

P/S: Mình đã blending từng render rồi đó,các bạn khi design chỉ cần thêm phần mịn là được thôi,sản phẩm là do mình cắt,đừng mang chúng đi đâu hay sử dụng mà k credit là mình làm tới cùng đấy ạ !!!

Add a Comment:
 
:iconhongbin-lee:
HongBin-Lee Featured By Owner 20 hours ago  New member
Favorite+Comment= Download =))

Reply
:iconthuhangyeutfboys:
thuhangyeutfboys Featured By Owner 1 day ago  New member
 Favorite+Comment= Download
Reply
:iconduongyudesigner:
DuongYuDesigner Featured By Owner 6 days ago  New member
 Favorite+Comment= Download
Reply
:iconchenylu:
ChenyLu Featured By Owner 6 days ago  New member
Love it<3
Reply
:iconnhiximuoi:
nhiximuoi Featured By Owner Nov 14, 2014  New member Student Interface Designer
thiếu 1 PNg bạn ơi!
Reply
:iconhuynb2001:
Huynb2001 Featured By Owner Nov 8, 2014  Student Interface Designer
      +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 
Reply
:icondellasparkyu:
dellasparkyu Featured By Owner Nov 7, 2014  New member
xin
Reply
:icontanoshii163:
tanoshii163 Featured By Owner Nov 6, 2014
xin
Reply
:iconchirichiri:
ChiriChiri Featured By Owner Nov 4, 2014  New member
Ths
Reply
:icon100sky:
100sky Featured By Owner Nov 3, 2014
thankyou!
Reply
Add a Comment: