Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
May 29, 2014
File Size
4.1 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,531 (4 today)
Favourites
355 (who?)
Comments
192
Downloads
1,923 (2 today)
×
PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000 PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000

                            :happybounce:     • Link down: RAR •  :happybounce: 

                     +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 

                            Heart     • Credit if you use • Heart 

                        No, I disagree!    ~ • Don’t get it out • ~ No, I disagree! 
                                                    
                                   Thanks a lot, :iconceceken2000: Love 

P/S: Mình đã blending từng render rồi đó,các bạn khi design chỉ cần thêm phần mịn là được thôi,sản phẩm là do mình cắt,đừng mang chúng đi đâu hay sử dụng mà k credit là mình làm tới cùng đấy ạ !!!

Add a Comment:
 
:iconthuyanh214:
thuyanh214 Featured By Owner 2 days ago  New member
down
Reply
:iconsijika-aka-suna:
Sijika-Aka-Suna Featured By Owner 6 days ago
- Xin
Reply
:iconmainlymember:
mainlymember Featured By Owner Jan 23, 2015  New member Student Interface Designer
xin nhé
Reply
:iconjkdesignerr:
JKDesignerr Featured By Owner Jan 23, 2015  New member
xin ạ
Reply
:iconkimiehan:
KimieHan Featured By Owner Jan 17, 2015  New member
xin
Reply
:iconkora-yuki:
Kora-Yuki Featured By Owner Jan 17, 2015
Favorite+Comment= Download
Reply
:icontrantugtug:
trantugtug Featured By Owner Jan 10, 2015  New member
xin
Reply
:iconyeoncin0507:
yeoncin0507 Featured By Owner Jan 7, 2015  New member
Thanks
Reply
:iconnhutam02:
Nhutam02 Featured By Owner Jan 4, 2015
xin
Reply
:iconcherrysugar26:
cherrysugar26 Featured By Owner Jan 4, 2015  New member
xin
Reply
:icontukizz13:
tukizz13 Featured By Owner Dec 28, 2014
xin
Reply
:icongianglnguyen:
gianglnguyen Featured By Owner Dec 23, 2014  New member
Xin
Reply
:iconskyhunhan:
SkyHunHan Featured By Owner Dec 22, 2014
xin
Reply
:iconfcyoona190523:
fcyoona190523 Featured By Owner Dec 22, 2014  New member
Xin nha <3
Reply
:iconmeorihyo:
MeoriHyo Featured By Owner Dec 21, 2014  New member
Thank you ^^
Reply
:iconminertsubaki:
MinerTsubaki Featured By Owner Dec 21, 2014

      +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 


Reply
:iconminhkhue2209:
MinhKhue2209 Featured By Owner Dec 18, 2014  New member
Xin b nhe
Reply
:iconduongyudesigner:
DuongYuDesigner Featured By Owner Dec 15, 2014  New member
xin
Reply
:iconarikohanashi7:
arikohanashi7 Featured By Owner Dec 12, 2014  New member Student Interface Designer
xin
Reply
:iconyul2001:
Yul2001 Featured By Owner Dec 11, 2014
xin
Reply
:iconmisakolove:
misakolove Featured By Owner Dec 11, 2014  New member
xin 
Reply
:iconnktpang:
nktpang Featured By Owner Dec 6, 2014
thank you so much
Reply
:iconreynalee:
ReynaLee Featured By Owner Nov 28, 2014
Download :D
Reply
:iconlichan21:
lichan21 Featured By Owner Nov 25, 2014  New member
Thanks!
Reply
:iconhana2611:
hana2611 Featured By Owner Nov 22, 2014  New member
xin nhé
Reply
:iconhongbin-lee:
HongBin-Lee Featured By Owner Nov 21, 2014  New member
Favorite+Comment= Download =))

Reply
:iconthuhangyeutfboys:
thuhangyeutfboys Featured By Owner Nov 20, 2014  New member
 Favorite+Comment= Download
Reply
:iconduongyudesigner:
DuongYuDesigner Featured By Owner Nov 15, 2014  New member
 Favorite+Comment= Download
Reply
:iconchenylu:
ChenyLu Featured By Owner Nov 15, 2014  New member
Love it<3
Reply
:iconnhiximuoi:
nhiximuoi Featured By Owner Nov 14, 2014  Student Interface Designer
thiếu 1 PNg bạn ơi!
Reply
:iconhuynb2001:
Huynb2001 Featured By Owner Nov 8, 2014  Student Interface Designer
      +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 
Reply
:icondellasparkyu:
dellasparkyu Featured By Owner Nov 7, 2014
xin
Reply
:icontanoshii163:
tanoshii163 Featured By Owner Nov 6, 2014
xin
Reply
:iconchirichiri:
ChiriChiri Featured By Owner Nov 4, 2014
Ths
Reply
:icon100sky:
100sky Featured By Owner Nov 3, 2014
thankyou!
Reply
:iconchococherryberry:
chococherryberry Featured By Owner Oct 28, 2014
Xin
Reply
:iconmunsuncute:
munsuncute Featured By Owner Oct 23, 2014
xin
Reply
:iconvictorhwang:
victorhwang Featured By Owner Oct 20, 2014  Student
xin
Reply
:icondinhphamthaotram:
dinhphamthaotram Featured By Owner Oct 10, 2014  Student
xin
Reply
:icon2001030512:
2001030512 Featured By Owner Oct 9, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconcrd-chii:
CRD-Chii Featured By Owner Oct 8, 2014
Cảm ơn nha
Reply
:iconmimitranhb11052001:
mimitranhb11052001 Featured By Owner Oct 7, 2014
xin
Reply
:icontukhanhlinh2605:
tukhanhlinh2605 Featured By Owner Oct 3, 2014  Student
down, tks
Reply
:icondinhphamthaotruc:
dinhphamthaotruc Featured By Owner Oct 2, 2014
xin
Reply
:iconxu-lena:
Xu-Lena Featured By Owner Oct 1, 2014   Artist
- Xin
Reply
:iconpucucheo:
Pucucheo Featured By Owner Sep 29, 2014  Student
xin
Reply
:iconsamnguyen2002:
SamNguyen2002 Featured By Owner Sep 26, 2014  Student
Favorite+Comment= Download 
Reply
:iconlinhchidth:
linhchidth Featured By Owner Sep 22, 2014  Student Artist
xin :D
Reply
:iconbapsucute2003:
bapsucute2003 Featured By Owner Sep 19, 2014  Student Traditional Artist
xin >3
Reply
Add a Comment: