Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
May 29
File Size
4.1 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,942 (7 today)
Favourites
329 (who?)
Comments
175
Downloads
1,688 (2 today)
×
PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000 PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000

                            :happybounce:     • Link down: RAR •  :happybounce: 

                     +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 

                            Heart     • Credit if you use • Heart 

                        No, I disagree!    ~ • Don’t get it out • ~ No, I disagree! 
                                                    
                                   Thanks a lot, :iconceceken2000: Love 

P/S: Mình đã blending từng render rồi đó,các bạn khi design chỉ cần thêm phần mịn là được thôi,sản phẩm là do mình cắt,đừng mang chúng đi đâu hay sử dụng mà k credit là mình làm tới cùng đấy ạ !!!

Add a Comment:
 
:iconminhkhue2209:
MinhKhue2209 Featured By Owner 2 days ago  New member
Xin b nhe
Reply
:iconduongyudesigner:
DuongYuDesigner Featured By Owner 6 days ago  New member
xin
Reply
:iconarikohanashi7:
arikohanashi7 Featured By Owner Dec 12, 2014  New member Student Interface Designer
xin
Reply
:iconyul2001:
Yul2001 Featured By Owner Dec 11, 2014
xin
Reply
:iconmisakolove:
misakolove Featured By Owner Dec 11, 2014  New member
xin 
Reply
:iconnktpang:
nktpang Featured By Owner Dec 6, 2014  New member
thank you so much
Reply
:iconreynalee:
ReynaLee Featured By Owner Nov 28, 2014  New member
Download :D
Reply
:iconlichan21:
lichan21 Featured By Owner Nov 25, 2014  New member
Thanks!
Reply
:iconhana2611:
hana2611 Featured By Owner Nov 22, 2014  New member
xin nhé
Reply
:iconhongbin-lee:
HongBin-Lee Featured By Owner Nov 21, 2014  New member
Favorite+Comment= Download =))

Reply
Add a Comment: