Deviant Login Shop
 Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
May 29
File Size
4.1 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,533 (10 today)
Favourites
194 (who?)
Comments
100
Downloads
680 (6 today)
×
PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000 PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000

                            :happybounce:     • Link down: RAR •  :happybounce: 

                     +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 

                            Heart     • Credit if you use • Heart 

                        No, I disagree!    ~ • Don’t get it out • ~ No, I disagree! 
                                                    
                                   Thanks a lot, :iconceceken2000: Love 

P/S: Mình đã blending từng render rồi đó,các bạn khi design chỉ cần thêm phần mịn là được thôi,sản phẩm là do mình cắt,đừng mang chúng đi đâu hay sử dụng mà k credit là mình làm tới cùng đấy ạ !!!

Add a Comment:
 
:iconkimespray:
kimespray Featured By Owner 2 days ago
Thanks Your Sharing ^^ I'm Be Happy(##
Reply
:iconchuxi1229:
ChuXi1229 Featured By Owner 2 days ago
Favorite+Comment= Download
Reply
:iconhirasawaakari-tan:
HirasawaAkari-tan Featured By Owner 4 days ago  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconkangminhee20:
kangminhee20 Featured By Owner 4 days ago  New member
- ks
Reply
:icontalymxi:
talymxi Featured By Owner 5 days ago  New member Student Interface Designer
downloaded!
Reply
:iconhamemiuanh:
hamemiuanh Featured By Owner 5 days ago
Favorite+Comment= Download
Reply
:iconbubbaxdiglow:
BubbaxDIGlow Featured By Owner 5 days ago  New member
xin
Reply
:iconninisweet1103:
Ninisweet1103 Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Photographer
xin
Reply
:iconjanphanspider:
janphanspider Featured By Owner Jul 17, 2014  New member
xin
Reply
:iconbubbaxdiglow:
BubbaxDIGlow Featured By Owner Jul 16, 2014  New member
xin
Reply
Add a Comment: