Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
May 29
File Size
4.1 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,024 (11 today)
Favourites
290 (who?)
Comments
155
Downloads
1,325 (5 today)
×
PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000 PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000

                            :happybounce:     • Link down: RAR •  :happybounce: 

                     +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 

                            Heart     • Credit if you use • Heart 

                        No, I disagree!    ~ • Don’t get it out • ~ No, I disagree! 
                                                    
                                   Thanks a lot, :iconceceken2000: Love 

P/S: Mình đã blending từng render rồi đó,các bạn khi design chỉ cần thêm phần mịn là được thôi,sản phẩm là do mình cắt,đừng mang chúng đi đâu hay sử dụng mà k credit là mình làm tới cùng đấy ạ !!!

Add a Comment:
 
:iconmunsuncute:
munsuncute Featured By Owner 14 hours ago  New member
xin
Reply
:iconvictorhwang:
victorhwang Featured By Owner 4 days ago  New member Student
xin
Reply
:icondinhphamthaotram:
dinhphamthaotram Featured By Owner Oct 10, 2014  Student
xin
Reply
:icon2001030512:
2001030512 Featured By Owner Oct 9, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconcrd-chii:
CRD-Chii Featured By Owner Oct 8, 2014  New member
Cảm ơn nha
Reply
:iconmimitranhb11052001:
mimitranhb11052001 Featured By Owner Oct 7, 2014
xin
Reply
:icontukhanhlinh2605:
tukhanhlinh2605 Featured By Owner Oct 3, 2014  New member Student
down, tks
Reply
:icondinhphamthaotruc:
dinhphamthaotruc Featured By Owner Oct 2, 2014
xin
Reply
:iconxu-lena:
Xu-Lena Featured By Owner Oct 1, 2014   Artist
- Xin
Reply
:iconpucucheo:
Pucucheo Featured By Owner Sep 29, 2014  New member Student
xin
Reply
Add a Comment: