Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
April 16
File Size
47.2 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,164 (1 today)
Favourites
62 (who?)
Comments
39
Downloads
280 (1 today)
×
[Share PTP] Happy 300+ watchers by CeCeKen2000 [Share PTP] Happy 300+ watchers by CeCeKen2000

Để ăn mừng DA của mình lên 300+watcher thì hôm nay mình sẽ share một số bộ

photopack,cũng chưa thật sự là hết đâu vì có một số bộ mình delete rồi mà máy

Mới chạy lại chương trình nên chịu

-Render share sau nhé!

- Sơ qua về Big Pack này:

(mình mẫu) trên á

Cứ từ từ mà load *hơi nặng máy*

Gồm all 17 Photopack ! Ai đã cmt+fav+wat từ trước rồi thì down nhưng cũng cmt

Trước khi lấy nhé

Còn những ai chưa làm j hết thì nhanh cmt + fav+wat rồi lấy nhé,vì mình biết các

Bạn là những người có học mà !

    è    Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mình những thời gian qua,tiếp tục ủng hộ mình nhé ! Kasamita!!!
:iconceceken2000:

Add a Comment:
 
:iconthaonguyen-hyun2002:
thaonguyen-hyun2002 Featured By Owner Nov 23, 2014  New member
xin
Reply
:iconyoonas92002:
yoonas92002 Featured By Owner Sep 13, 2014
xin
Reply
:iconhyena412:
hyena412 Featured By Owner Aug 28, 2014
xin 
Reply
:iconsarah-sonetic:
Sarah-Sonetic Featured By Owner Jul 18, 2014  Student General Artist
cmt+fav+wat
Reply
:iconkaixsoo:
kaixsoo Featured By Owner Jul 4, 2014  Hobbyist Interface Designer
kamsa! ^^
Reply
:iconi-am-one-sone-4ever:
I-am-one-Sone-4ever Featured By Owner Jun 25, 2014
đã cmt+fav+wat
Reply
:iconparkahhyun:
parkahhyun Featured By Owner Jun 18, 2014
<font><font>xi</font></font>
Reply
:iconangelinatruong41:
AngelinaTruong41 Featured By Owner Jun 18, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconsonydino136:
SONYDINO136 Featured By Owner Jun 14, 2014
Favourite+Watch+Comment = LinkDown :happybounce: :happybounce: :happybounce: 

Reply
:iconhakute134:
hakute134 Featured By Owner Jun 8, 2014
xin
Reply
Add a Comment: