Shop Mobile More Submit  Join Login
[Share PTP] Happy 300+ watchers by CeCeKen2000 [Share PTP] Happy 300+ watchers by CeCeKen2000

Để ăn mừng DA của mình lên 300+watcher thì hôm nay mình sẽ share một số bộ

photopack,cũng chưa thật sự là hết đâu vì có một số bộ mình delete rồi mà máy

Mới chạy lại chương trình nên chịu

-Render share sau nhé!

- Sơ qua về Big Pack này:

(mình mẫu) trên á

Cứ từ từ mà load *hơi nặng máy*

Gồm all 17 Photopack ! Ai đã cmt+fav+wat từ trước rồi thì down nhưng cũng cmt

Trước khi lấy nhé

Còn những ai chưa làm j hết thì nhanh cmt + fav+wat rồi lấy nhé,vì mình biết các

Bạn là những người có học mà !

    è    Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mình những thời gian qua,tiếp tục ủng hộ mình nhé ! Kasamita!!!
:iconceceken2000:

Add a Comment:
 
:iconsammiieeah:
sammiieeah Featured By Owner Feb 22, 2016  New Deviant
cmt + fav+wat
Reply
:iconyuuchan137:
yuuchan137 Featured By Owner Aug 17, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconziinbaby03:
ziinbaby03 Featured By Owner Jul 5, 2015
xin
Reply
:iconthaonguyen-hyun2002:
thaonguyen-hyun2002 Featured By Owner Nov 23, 2014
xin
Reply
:iconyoonas92002:
yoonas92002 Featured By Owner Sep 13, 2014
xin
Reply
:iconhyena412:
hyena412 Featured By Owner Aug 28, 2014
xin 
Reply
:iconsarah-sonetic:
Sarah-Sonetic Featured By Owner Jul 18, 2014  Student General Artist
cmt+fav+wat
Reply
:iconkaixsoo:
kaixsoo Featured By Owner Jul 4, 2014  Hobbyist Interface Designer
kamsa! ^^
Reply
:iconi-am-one-sone-4ever:
I-am-one-Sone-4ever Featured By Owner Jun 25, 2014
đã cmt+fav+wat
Reply
:iconparkahhyun:
parkahhyun Featured By Owner Jun 18, 2014
<font><font>xi</font></font>
Reply
:iconangelinatruong41:
AngelinaTruong41 Featured By Owner Jun 18, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconsonydino136:
SONYDINO136 Featured By Owner Jun 14, 2014
Favourite+Watch+Comment = LinkDown :happybounce: :happybounce: :happybounce: 

Reply
:iconhakute134:
hakute134 Featured By Owner Jun 8, 2014
xin
Reply
:iconparkahhyun:
parkahhyun Featured By Owner Jun 5, 2014
 +fav<font><font class="goog-text-highlight"><font><font>+ Wat + cmt = xin</font></font></font></font>Post Below
Reply
:iconribaby2104:
Ribaby2104 Featured By Owner Jun 3, 2014
xin
Reply
:iconfcyoontaesic:
fcyoontaesic Featured By Owner Jun 2, 2014  Professional Artisan Crafter
xin
Reply
:iconpulycucheo2000:
pulycucheo2000 Featured By Owner Jun 1, 2014
Xin :)
Reply
:iconjihugn-jin:
Jihugn-Jin Featured By Owner Jun 1, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconthyy2905:
Thyy2905 Featured By Owner May 29, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconeticmiu:
EticMiu Featured By Owner May 28, 2014
cmt+fav+wat
Reply
:iconkumiko2k:
Kumiko2K Featured By Owner May 28, 2014
cmt+fav+wat
Reply
:iconthyy2905:
Thyy2905 Featured By Owner May 28, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconsones-cucheoo:
Sones-Cucheoo Featured By Owner May 27, 2014
xin :))))
Reply
:iconsonydino136:
SONYDINO136 Featured By Owner May 19, 2014
xin 
Reply
:iconconangdeptrai:
conangdeptrai Featured By Owner May 17, 2014
cmt + fav+wat
Reply
:iconjungyumi2000:
jungyumi2000 Featured By Owner May 11, 2014  Student Artist
xin nh
Reply
:iconbun09:
Bun09 Featured By Owner May 8, 2014
cmt+fav+wat
Reply
:iconsoojung323:
soojung323 Featured By Owner May 6, 2014  Student Interface Designer
cmt+fav+wat
Reply
:iconyullyooolucy:
YullyoOoLucy Featured By Owner Apr 30, 2014  Student Interface Designer
tớ xin
Reply
:iconpeius9:
peius9 Featured By Owner Apr 29, 2014
 cmt + fav+wat
Reply
:iconvincy137:
Vincy137 Featured By Owner Apr 27, 2014
xin
Reply
:iconchanh-cutiie:
Chanh-cutiie Featured By Owner Apr 23, 2014
- Xin Connecting Icons-Part2-Anna (And Elsa...) 
Reply
:iconbaphamcucheo:
Baphamcucheo Featured By Owner Apr 22, 2014
-Xin :>
Reply
:iconleesimi2000:
leesimi2000 Featured By Owner Apr 21, 2014  Student Artisan Crafter
xin nha :B
Reply
:iconhanakim2001:
HanaKim2001 Featured By Owner Apr 18, 2014  Student Artist
xjn
Reply
:iconmitabu:
MitaBu Featured By Owner Apr 18, 2014
xin ạ
Reply
:iconannaleequeens:
AnnaLeeQueens Featured By Owner Apr 18, 2014
xin
Reply
:iconannielite2k:
AnnieLite2k Featured By Owner Apr 18, 2014  Student Interface Designer
chúc mừng m nhé :3 300 đấy chứ chả đùa ^^
Reply
:iconceceken2000:
CeCeKen2000 Featured By Owner Apr 20, 2014  Student Interface Designer
h h ...
Reply
:iconjongsookie:
jongsookie Featured By Owner Apr 17, 2014
xin
Reply
:iconlhying1997:
LHYing1997 Featured By Owner Apr 17, 2014
Xin
Reply
:iconiamexotic:
IAmExotic Featured By Owner Apr 17, 2014
e hốt nhé s' :D (Big Grin) 
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
April 16, 2014
File Size
47.2 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,447
Favourites
66 (who?)
Comments
42
Downloads
327
×